SMARTBITS Sp. z.o.o

Specjalizujemy się w sprzedaży wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów c.o. oraz energii elektrycznej z funkcją zdalnego odczytu (ang. smart meters). Dzięki tym „sprytnym” urządzeniom pomiarowym – zaoszczędzisz czas i pieniądze, bowiem inteligentne liczniki umożliwią Ci monitorowanie i zarządzanie ilością zużywanej wody, energii cieplnej i energii elektrycznej bez wychodzenia z biura.

Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem firmy APATOR POWOGAZ S.A. w zakresie napraw gwarancyjnych urządzeń pomiarowych oraz modułów komunikacyjnych wchodzących w skład Radiowego systemu odczytu APATOR AMR.

Zgłoszenia usterek gwarancyjnych prosimy dokonywać na adres 

Obsługujemy:

  • zakłady gospodarki komunalnej
  • wodociągi i przedsiębiorstwa ciepłownicze
  • spółdzielnie mieszkaniowe
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • zarządców nieruchomości przemysłowych,
  • zarządców campingów, przystani itp.
o Nas:
Smartbits Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-210, ul. Kwiska 5/7 lok 30A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000371011, miejsce przechowywania dokumentów Spółki – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 27.000 PLN w pełni opłacony, NIP: 522-296-65-56 oraz REGON 142696738.
Rachunek bankowy: Alior Bank 24 2490 0005 0000 4520 9795 9596