O nas

SMARTBITS Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2009 roku. Prawie 15-letnie doświadczenie pozwoliło naszej Spółce przygotować ofertę odpowiadającą na potrzeby zarządców lokali mieszkalnych i usługowych wyposażonych w urządzenia pomiarowe wody i ciepła związane z zarządzaniem odczytem danych pomiarowych, monitoringiem pracy sieci mediów, a także nadzorem działań terenowych służb technicznych.

Zdalny odczyt liczników

Automatyzacja odczytów urządzeń pomiarowych

Dostarczamy systemowe rozwiązania zdalnego odczytu danych pomiarowych z wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników ciepła z CO.

Oferujemy rozwiązania zarówno do obsługi obszarów zabudowy rozproszonej (jednorodzinnej), jak i budynków wielorodzinnych.

Czytaj więcej

Zdalny dostęp do danych on-line 24/7

Oferujemy całodobowy dostęp do prezentacji oraz analiz danych pomiarowych na smartfonie lub tablecie.

Zapewniamy spełnienie wysokich standardów ochrony bezpieczeństwa danych oraz cyberbezpieczeństwa.

Zdalny dostęp do danych on-line 24/7

Oferujemy całodobowy dostęp do prezentacji oraz analiz danych pomiarowych na smartfonie lub tablecie.

Zapewniamy spełnienie wysokich standardów ochrony bezpieczeństwa danych oraz cyberbezpieczeństwa.

Jesteś zainteresowany zdalnym odczytem danych pomiarowych z wodomierzy, ciepłomierzy lub podzielników ciepła z CO?

Jesteś zainteresowany zdalnym odczytem danych pomiarowych z wodomierzy, ciepłomierzy lub podzielników ciepła z CO?

Monitoring pracy sieci

WODOCIĄGOWEJ

WODOCIĄGOWEJ

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNEJ

ELEKTRYCZNEJ

OŚWIETLENIA

OŚWIETLENIA

Proponujemy naszym Klientom skorzystanie z informatycznego systemu nadzoru i zarządzania pracą instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, oświetleniowych w administrowanych budynkach.

System ten – poza zbieraniem danych, przechowywaniem danych historycznych, ich analizą i udostępnianiem w czasie rzeczywistym – oferuje przejrzysty system zarządzania dostępnymi alarmami na wypadek pojawienia się awarii, wycieków, bezprawnej ingerencji w licznik czy też innych urządzeń pomiarowych.

System umożliwia znaczącą redukcję strat i kosztów operacyjnych.

Potrzebujesz sprawnie i bezpiecznie zarządzać zdalnie pracą instalacji w swoich obiektach, aby zwiększyć oszczędności?

ZDALNY NADZÓR I PODGLĄD DZIAŁAŃ TERENOWYCH

Automatyzacja pracy inkasentów
Automatyzacja montaży i wymian liczników

Usługa skierowana jest do Zarządców, Administratorów oraz Właścicieli nieruchomości mieszkalnych i przemysłowych.

Proponujemy wdrożenie zdalnego nadzoru i podglądu stanu prac zleconych Pracownikom lub Usługodawcom. Usługa bezpieczna i nie wymaga bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i osobami pracujących w terenie.

Oferowany system informatyczny usprawnia:

  • dokonanie wzrokowych odczytów liczników,
  • sporządzanie manualnych protokołów z dokonanych czynności,
  • proces manualnego (pisemnego) zlecania i rozliczania czynności serwisowych takich, jak kontrola stanu urządzeń, wymiana urządzeń czy plombowanie urządzeń itp.

Chcesz usprawnić pracę inkasentów i techników, aby mieć gwarancję należytego wykonania powierzonych zadań?

Chcesz usprawnić pracę inkasentów i techników, aby mieć gwarancję należytego wykonania powierzonych zadań?