Zdalny nadzór i podgląd działań serwisowych w podmiotach zarządzających nieruchomościami

Jak to działa?

Pracownik/administrator przyjmuje telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców. W Panelu Administratora – na komputerze służbowym – wprowadza szczegóły zgłoszenia i zdalnie (przez Internet) zleca ich obsługę pracownikowi lub firmie podwykonawczej.

Pracownik/podwykonawca otrzymuje na urządzenie mobilne (smartfon, tablet) powiadomienia o nowym zleceniu, a po przybyciu na miejsce interwencji wprowadza aktualne dane o stanie infrastruktury oraz opis/zakres wykonanej przez siebie obsługi.
Każdą aktywność pracownika/podwykonawcy Administrator monitoruje zdalnie w czasie rzeczywistym.

Po wykonanej przez pracownika/podwykonawcę pracy automatycznie generują protokoły z serwisów i przeglądów, dokumenty rozliczające wykonaną usługę oraz zdjęcia potwierdzające jakość wykonania.

zdjęcie odczytywanych liczników

zdjęcie odczytywanych liczników zapisane w systemie ActisPro