Rodzaje odczytów zdalnych

Do odczytu wskazań ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników kosztów ciepła, zamontowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej bądź przemysłowych służą systemy AMR (ang. Automated Meter Reading).

Praca systemu AMR najczęściej oparta jest o protokół komunikacyjny Wireless M-Bus (wg PN-EN 13757), który pracuje na nielicencjonowanej częstotliwości radiowej 868 MHz.

Stosuje się dwa rodzaje odczytów

  • INKASENCKI (ang. walk by) – przez inkasentów wyposażonych w przenośny terminal odczytowy (t.zw. konwerter)
  • STACJONARNY – automatyczny, bez udziału człowieka, z wykorzystaniem na stałe zainstalowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych (tzw. koncentratorów)

Dane przesyłane drogą radiowązdalny odczyt liczników

  • Wodomierze / ciepłomierze – numer seryjny, data odczytu, zużycie w m3/GJ/temp. w °C, historia wskazań 12 miesięcy, informacja o alarmach (przyłożenie magnesu, przepływ wsteczny, przepływ maksymalny, wyciek, niski poziom baterii).
  • Podzielniki – zapisanie stanów pomiarów miesięcznych z bieżącego okresu oraz ostatnich 11 miesięcy wstecz od aktualnej daty, zapisanie stanu pomiaru rocznego licząc do aktualnej daty, zapisanie stanów pomiarów z dwóch poprzednich rocznych okresów rozliczeniowych, zapisanie pomiarów średnich temperatur miesięcznych pomieszczenia (w odległości 1,5 m od grzejnika na wysokości 0,75 m) z okresu ostatnich 11 miesięcy od aktualnej daty.