Techniczne warianty rozbudowy systemu zdanego odczytu

System odczytu permanentnego w wykorzystaniem nakładek GSM, AT-WMBUS-16-02, LoRaWAN.

 

Nakładka GSM

Nakładek GSM oraz systemu informatycznego dostępu do serwera telemetrycznego danych odczytowych z granulacją odczytów jak w punkcie powyżej. Każda nakładka wyposażona byłaby w kartę SIM zapewniającą transmisję danych na serwer.

Dostęp do zarchiwizowanych danych jest możliwy w dowolnym czasie i dowolną ilość razy za pomocą powszechnie używanych przeglądarek internetowych oraz poprzez standardowy interfejs API http lub MQTT wprost do innych aplikacji. System w łatwy sposób może być rozbudowany od dodatkowe liczniki lub czujniki (np. czujnik zalania lub czujnik dymu).

 

Nakładka AT-WMBUS-16-02

Nakładek AT-WMBUS-16-02 + 200-500 urządzeń pośredniczących + system informatyczny dostępu do serwera telemetrycznego jw.

Na rysunkach poniżej zaprezentowano rozmieszczenie urządzeń pośredniczących na terenie na którym działa 112 wodomierzy. Jest to symulacja stricte teoretyczna wymagająca potwierdzenia w terenie pomiarami mocy sygnału radiowego emitowanego przez działające nakładki.

Kolorem zielonym oznaczono urządzenia typu „master” zbierające dane z oznaczonych na niebiesko urządzeń typu „slave”. Rysunek przedstawia teoretyczne, tj. wymagające potwierdzenia w terenie, rozmieszczenie koncentratorów i retransmiterów przy założeniu, że nakładki radiowe nie mają zewnętrznych anten, a wodomierze zamontowane są w piwnicach. Jest to wariant pesymistyczny zakładający konieczność montażu 11 koncentratorów i 39 retransmiterów.

Druga symulacja dotyczy przypadku, gdy nakładki radiowe mają wyciągnięte anteny przez co mamy wzmocnione nadawanie. W tym przypadku potrzeba 6 koncentratorów i 19 retransmiterów.

 

Nakładka LoRaWAN

Nakładek LoRaWAN + 2 urządzenia pośredniczące na masztach + system informatyczny dostępu do serwera telemetrycznego jw.

Decydującym czynnikiem powodzenia tej opcji jest umieszczenie urządzeń pośredniczących na wysokich budowlach zlokalizowanych na obsługiwanym terenie. Wstępna analiza wskazuje, że w przypadku Radwanic takimi obiektami są: budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 14a, dzwonnica Kościoła pw Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kościelnej 8 (alternatywnie budynek wielorodzinny przy ulicy Słonecznej).

Umieszczenie urządzeń na wysokości 15 metrów nad poziomem gruntu zapewniło by pokrycie sygnałem terenu całych Radwanic, łącznie z największych naturalnym wzniesieniem wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Wskazania te mogą zostać zmienione na inne lokalizacje po wykonaniu dokładnych pomiarów propagacji sygnału radiowego.

System pozwala na skonfigurowanie dowolnego interwału czasu przesyłania danych. Częstość wpływa na żywotność baterii. Optymalną żywotność baterii uzyskuje się przy zastosowaniu trybu przesyłania informacji 1 raz na dobę, przy czym wysyłana jest informacja z 24-ma 1-godzinowymi profilami poboru wody. Moduł nakładki ma 60 dniowy bufor danych godzinowych (1440 wartości godzinowych).